Hopp til innhold

Personvern

Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter om deg, og at du føler deg trygg på at personvernet ditt er ivaretatt.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss

All behandling av personopplysninger i Berge Sag-kjeden skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder de krav som følger av GDPR og personopplysningsloven.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er Berge Sag ved administrerende direktør som har hovedansvaret for all behandling av personopplysninger og som er behandlingsansvarlig for kunderegistreringen og for Berge Sag-kjedens behandling av personopplysninger.

Vår behandling av personopplysninger

Det er frivillig å avgi personopplysninger til oss, og du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger. Men skal vi kunne håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, og holde deg orientert om våre tjenester og produkter, har vi behov for å innhente og lagre visse opplysninger om deg.

Hovedformålet med vår innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge opp deg som kunde, bruker og interessent på en best mulig måte.

Når du bruker nettsiden vår, herunder selv fyller inn informasjon på vår nettleser eller i våre applikasjoner, for eksempel for å motta nyhetsbrev eller salgsoppgaver vil vi behandle personopplysninger om deg.

Formål med behandlingen

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Berge Sag-kjeden behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • for å markedsføre boliger og besvare henvendelser relatert til slik markedsføring
 • for å markedsføres foretakets tjenester, gi informasjon om vår virksomhet og levere tjenester til våre brukere og kunder
 • som ledd i vår rekruttering av medarbeider
 • for å få informasjon om bruk av våre nettsider og tilknyttede tjenester, herunder til analyse og statistikk formål for utvikling av vår nettside og våre produkter

Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter under i, samt om detaljene i hva som registreres og lagres når du bruker våre nettider under overskriften: «Innhenting av informasjon ved bruk av vår nettside og applikasjoner».

Grunnlaget for behandlingen

Generelt sett baserer våre rettslige behandlingsgrunnlag seg på følgende:

At det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg:

Vi behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til avtalen med deg som kunde dersom du er eller har vært kunde. Som hovedregel vil dette også gjelde den behandling som skjer i regi av alle våre tilknyttede virksomheter under Berge Sag-kjeden. For å oppfylle de forpliktelser som ligger i avtalen mellom oss og deg som kunde eller bruker, er det nødvendig for oss å behandle dine personopplysninger. Eksempelvis er det nødvendig å ha oppdaterte kontaktdetaljer for å kontakte deg når dette er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold eller din bruker.

Vi anser det også som viktig, og som en fordel for deg som vår kunde eller bruker av våre tjenester, at vi gir deg god informasjon av interesse for deg, herunder om aktuelle nyheter, våre nye tjenester, samt om innhold og informasjon som vi mener kan være til nytte.

At vi har en berettiget interesse for behandlingen:

Vi har en berettiget interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester til kunder og brukere av våre tjenester, samt lagre visse opplysninger i forbindelse med levering av våre forespurte tjenester og ved besøk på våre nettsider. Vi vil likevel ikke gjøre dette i de tilfeller der dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter må anses å gå foran, eller du eksplisitt har sagt nei til å bli kontaktet.

Vi har også vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å kartlegge din nettaktivitet og bruk av våre elektroniske tjenester, blant annet for å kunne tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi behandler slike personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

At du har gitt oss ditt samtykke:

I noen tilfeller vil vi ønske å behandle personopplysninger utover de grunnlagene som er nevnt ovenfor. Vi vil i så fall ikke behandle dine personopplysninger, med mindre vi har fått et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg.

Dette gjelder i hovedsak hvor formålet med behandlingen av opplysningene faller utenfor det som naturlig er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg eller administrere deg som bruker, eventuelt det du tidligere har akseptert gjennom interaksjon med oss på internett. Et samtykke kan du når som helst trekke tilbake

Vår sikring av dine personopplysninger

Vi har i vår behandling av dine personopplysninger stort fokus på sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av opplysningene.

Vi arbeider systematisk med å ivareta tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang og bruk, samt fra å bli ødelagt eller slettet. Vi vurderer fortløpende risikoen for svikt og avvik i våre sikkerhetssystemer og rutiner.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger kan ved behov bli delt på tvers av Berge Sag-kjeden, men kun der det er et behov for informasjonen for å yte de tjenester som du forespør eller det foreligger et berettigede behov for oss i å kontakte deg.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

All behandling av personopplysninger som skjer selskaper i Berge Sag-kjeden, våre samarbeidspartnere eller andre tredjeparter, skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler som stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert konkrete krav til informasjonssikkerhet. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Når det gjelder eventuell overføring av informasjon til tredjeparter i forbindelse med registrering av aktivitet ved bruk av vårt nettside og våre applikasjoner, vises det til eget punkt under om Innhenting av informasjon ved bruk av vår nettside og applikasjoner.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger vil imidlertid bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

Andre typer personopplysninger (feks informasjon gitt ved henvendelser til oss) vil gjerne ha et kortere lagringsbehov.

For øvrig vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det. Dette med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg eller utøvelse av andre rettigheter, kan rettes til vår personvernkoordinator (se kontaktdetaljer innledningsvis).

For å ta i bruk dine rettigheter bes du om å sende en epost til oss. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg. Ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med regelverket kan du også rette en klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Skjer endringer i en av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon finnes lett tilgjengelig på vår nettside etter kort tid.

Innhenting av informasjon ved bruk av vår nettside

Når du besøker nettsiden vår, registrerer vi informasjon om deg i en såkalt cookie eller informasjonskapsel, i noen tilfeller IPadressen. En cookie er en liten tekstfil som lagres i internminnet til nettleseren din.

Når du besøker nettsiden vår, vil du få mulighet til å godkjenne eller avvise bruken av informasjonskapsler. Dersom du velger ikke å akseptere bruken av cookies, kan det føre til at nettsiden ikke fungerer optimalt.

Videre innhenter og lagrer vi opplysninger fra eventuelle bestillings- og kontaktskjemaer du fyller ut. Disse opplysningene lagres lokalt i din nettleser som «cookies» og til en viss grad i våre databaser. Dette for å bistå deg slik du ønsker, samt for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel.

Innhenting av informasjon fra våre brukere på vår nettside

På nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende. Til dette benytter vi oss blant annet av Google Analytics. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Vi gjør dette for bedre å kunne forstå hvordan du benytter nettstedet, slik at vi tilpasser sidene optimalt til deg. Vi benytter informasjonskapsler (heretter cookies) der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. Dette er helt standard prosedyre og noe de aller fleste nettsteder gjør.

Normalt sett er de fleste nettlesere stilt inn til å godta cookies. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette cookies ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner informasjonen om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til cookies kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Google Analytics

Google Analytics cookien er en førsteparts cookie. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Du kan reservere deg mot bruk av cookies fra Google Analytics her. Google Analytics cookies blir opprettet så snart du besøker et nettsted der en gyldig sporingskode er implementert. TADA benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Facebook

For at du skal få tilrettelagt for relevante annonser på Facebook samles det inn informasjon ved hjelp av cookies. Dette spores anonymt, slik at ingen personlig identifiserende informasjon vil bli samlet inn.

Google Tag Manager

Benyttes til å organisere og styre script som kjører på vårt/våre domene(r).

Facebook Pixel

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å vise annonser på og utenfor Facebooks tjenester. Finn ut mer om hvordan Facebook bestemmer hvilke annonser du får se her: https://www.facebook.com/help/562973647153813

Facebooks «pixel» blir brukt til å måle trafikk på tvers av Facebooks grensesnitt og våre nettsider. Vi bruker dataen som samles til å levere spesialtilpasset innhold til deg, og til markedsføring på Facebook.

Du kan kontrollere og administrere hva slags annonser du ser på Facebook, ved å justere annonseinnstillingene dine.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss.

Bestill vår boligkatalog

Utforsk våre flotte hustyper – bygg selv eller la oss gjøre det.

  Har du allerede tomt?

  Ja, jeg har tomtNei, jeg har ikke tomt

  Jeg har lest og godtar samtykkeerklæringen*

  Samtykkeerklæring