Åpningstider

Mandag-fredag
08:00 - 16:00

E-post

bergesag@bergesag.no

telefon

53 77 54 00
Bestill Katalog xlbygg

SKEISEIDTUNET

Endelig er reguleringsplanen godkjent – og Skeiseidtunet i Tysvær kan realiseres. – Dette blir den største boligutbyggingen på Haugalandet de neste årene.

Utbyggingen på Skeiseid har vært kjent i mange år, og nå skjer det endelig.

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang, sier salgsleder for prosjekt i Berge Sag, Stian Tønnesen.

Noe for alle

Det politiske arbeidet med Skeiseid-tunet startet i 2007, og nå er omsider reguleringsarbeidet og planen for de første 100 boligene godkjent.

Stian Tønnesen

Salgsleder prosjekt

930 43 857

stiant@bergesag.no

– Samlet vil utbyggingen på Skeiseid kunne romme rundt 1000 boenheter. Dette blir et stort prosjekt for Berge Sag, og utvilsomt den største planlagte utbyggingen av et nytt nabolag på Haugalandet de neste årene, sier Tønnesen.

Boligene vil være varierte og kunne passe for folk i alle aldre, med ulike behov.

– Vi er opptatt av mangfold, det vil vise igjen, også på Skeiseid-tunet. Vi har tenkt på både førstegangsetablerere og voksne uten barn i planleggingen av feltet. Alle som vil bosette på Skeiseid, skal kunne finne noe som passer, nikker Tønnesen.

Ser behovet

Gjengen i Berge Sag er glade for at politikerne er positive og støttende når det kommer til boligutbyggingen på Skeiseid.

– De har holdt det de lovet. De har hørt på både oss og innbyggerne. De har sett behovet og heiet frem prosjektet. Noe vi naturligvis er veldig glade for, sier salgslederen.

Tysvær er i vekst og Tønnesen sier det er tydelig at de folkevalgte ser det kommende behovet for flere familieboliger.

– Nå håper vi administrasjonen i kommunen gir gass, og følger opp vedtakene som er fattet. Det er avgjørende at arbeidet med vei, sykkel- og gangsti, samt ledningsnett og avløp blir avklart og igangsatt som vedtatt. Pengene til dette er på plass i budsjettet til kommunen, så vi er trygge på at vi sammen skal kunnen få til en effektiv og rasjonell fremdrift av utbyggingen av Skeiseid, kommenterer Tønnesen.

Fantastisk plass

Tønnesen ser for seg at Skeiseid kommer til å bli et av de mest attraktive nabolagene i Tysvær, kanskje også på hele Haugalandet. 

– Med den strategiske plasseringen i regionen, nærheten til topp moderne idrettsanlegg, Tysvær Arena, hestesportsanlegg, opplyste turstier, og den tilrettelagte badeplassen ved Dragavika, vil dette definitivt bli et eldorado for både barnefamilier og andre, fastslår han, og fortsetter;

– Det vil i hovedsak komme frittliggende eneboliger i forskjellige størrelser og varianter – myntet på barnefamilier med behov for både hage og nok boltringsplass. Deler av feltet er imidlertid bevisst satt av til leiligheter og rekkehus/tomannsboliger.

Tønnesen poengterer at mange bor i eldre, store hus, og har behov og ønske om noe mindre og mer lettstelt.

– De har gjerne ønske om å fortsatt bo i Førre/Frakkagjerd-området. Mange som blir eldre vil fortsette å bo i Tysvær, men alle vil ikke nødvendigvis bo i leilighet i Aksdal. Til dem vil det bli bygget lettstelte leiligheter, eller mindre boliger med små hager boliger, som oppfyller blant annet krav til livsløpsstandard. 

Også for førstegangs-etablere er rimeligere alternativ viktig.

– Ja, mange har etterspurt rimeligere alternativer til nybygg. Både leiligheter, rekkehus og mindre frittliggende eneboliger er ivaretatt i plan og prosjekteringen, forsikrer Tønnesen.

Trygt og etablert område

Som en del av rekkefølgekravet, vil det komme ny sykkel- og gangsti som går fra feltet langs Høievegen og kobler seg på ved skolen.

– På denne måten blir trygg ferdsel, og dermed trygg skolevei ivaretatt. Høievegen blir også utbedret, og det vil bli opparbeidet en støyvoll som skjermer feltet fra veien. I praksis vil man bo 3-5 minutters trygg gange unna både barnehager, Frakkagjerd barneskole, samt ungdomskolen. I tillegg kan det nevnes at den nye ungdomskolen skal stå klar til å ta imot elever allerede i 2025. I samme perioden håper også vi, at mange vil kunne flytte inn i sine nye boliger på Skeiseid. Dette avhenger imidlertid på fremdrift, men gitt rasjonell fremdrift er det i teorien mulig, sier Tønnesen.

For å verne om myrområder og naturlig overvannshåndtering, er arealet til veger og boligområder flyttet til bedre egnede områder.

– Planforslaget legger opp til en variert boligbebyggelse fordelt på frittliggende småhusbebyggelse, eneboliger og konsentrert bygg med leiligheter og rekkehus. Planforslaget har vært lagt ut til offentlig ettersyn og planen er klar for sluttbehandling. Rådmannen anbefaler at planforslaget, slik det nå blir lagt fram godkjennes.

Snart i gang

Berge Sag har lang erfaring med store utbygginger av nye felt. De siste årene har hovedaktiviteten vært på fastlandssiden av Karmøy.

– Nå gleder vi oss til å satse for fullt i Tysvær. Vi ser for oss en utbyggingsperiode på omlag 5-6 år. Dette vil naturligvis avhenge av både fremdrift og salg – men vi er veldig optimistiske. Går alt som det skal, vil grunnarbeidet bli lagt ut på anbud etter påske, og allerede til høsten kan grunnarbeidet i teorien være i gang. Noe som vil bety starten på de første 100 nye boligene på Skeiseid, avslutter Stian Tønnesen.


Meld interesse Skeiseidtunet

Interesseliste Skeiseidtunet

Hvilken boligtype er du interessert i?(Required)

Kontakt oss

Stian Tønnesen

Salgsleder prosjekt

930 43 857

stiant@bergesag.no

Rune S. Pedersen

Avdelingsleder Prosjekt; Tomte- og prosjektutvikler

982 29 328

runesp@bergesag.no